DevTrainer

DevTrainer:: C++ IDE for education.

Download Here | Facebook Group
  ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

  TAKE-HOME-EXAM
  • ขยายเวลาส่งข้อสอบ เป็น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.
  • ให้ส่งทางออนไลน์ เท่านั้น โดยส่งไฟล์ข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วผ่านทาง Google Form: https://forms.gle/K2J4ndUPRvaUqArT6
   รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น นศ.สามารถสร้างไฟล์ PDF จากกล้องถ่ายภาพบนโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Lens: สำหรับ Android| สำหรับ IPhone
  (แก้ไขล่าสุด 30/3/2563 12:00)

  ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

  TAKE-HOME-EXAM
  • ให้นักศึกษาดาวน์โหลดข้อสอบ จากนั้นพิมพ์ลงกระดาษเพื่อเขียนตอบ
  • กรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ นักศึกษาสามารถลอกโจทย์ลงในกระดาษเปล่า และ เขียนตอบได้
  • Download ข้อสอบปลายภาค
  • กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. การส่งทำได้ 3 วิธี
   1. ส่งด้วยตนเอง กล่องส่งงานหน้าห้องสารบรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC06
   2. ทางออนไลน์ โดยส่งไฟล์ข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วผ่านทาง Google Form: https://bit.ly/39cR5TG
    รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น นศ.สามารถสร้างไฟล์ PDF จากกล้องถ่ายภาพบนโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Lens: สำหรับ Android| สำหรับ IPhone
   3. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อสอบ
  (แก้ไขล่าสุด 23/3/2563 02:00)

  ย้ายห้องสอบไปที่ ตึก SC06 ชั้น 6 เนื่องจากไฟฟ้าที่ตึก 9 ดับ
  ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

  การสอบปฏิบัติการ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12:00 และ 13:00-16:00
  ให้ นศ.ตรวจสอบรายชื่อ และ ห้องสอบ ของตนเอง และ ควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเตรียมเครื่อง (มีการแก้ไขห้องสอบกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง)
  รายชื่อและห้องสอบ เริ่มเข้าสอบ (แก้ไขล่าสุด 29/2/2563 15:36)

  ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562 กลุ่มที่ 5 โครงการพิเศษ

  เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน NSC2020 (การแข่งขันเขียนโปรแกรมแห่งประเทศไทย) ในวันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 5 ก.พ.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ

  • งดเรียน บรรยาย วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 10.30 - 12.30
  • 13.00 - 15.00 เรียนตามปกติ
  ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562 กลุ่มที่ 5 โครงการพิเศษ

  เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน KKU Digital Academy & Contest ในวันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 8 ม.ค.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ

  • งดเรียน บรรยาย วันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 10.30 - 12.30
  • 13.00 - 15.00 เรียนตามปกติ
  • ประกาศ:เอกสารประกอบการสอนวิชา 342211

   ซื้อได้ที่ สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   ชั้น 3 ตึก SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ราคาเล่มละ 150 บาท

ประวัติการปรับปรุง

 • Version 4.2.2.31 09/16/2018
  เพิ่มฟังก์ชัน การแสดงหน้าจอ run test ให้สามารถเลือกแสดงผลบน Web และ Smart Phone ได้
 • Version 4.2.1.29 03/16/2018
  เพิ่มฟังก์ชัน การแสดงหน้าจอ run test ให้สามารถเลือกแสดงผล ในแถบด้านขวา หรือ ตรงกลางได้
 • Version 4.2.1.26 02/05/2018
  เพิ่มเติมการตรวจสอบโปรแกรมที่วนลูปไม่รู้จบ ป้องกันการหยุดนิ่งและหน่วยความจำเต็ม
 • Version 4.2.1.23 11/28/2017
  แก้ไขหน้าจอการตรวจ ที่เดิมทำงานช้า ให้ทำการตรวจได้เร็วขึ้น พร้อมแสดง % การทำงาน
 • Version 4.2.1.22 11/11/2017
  เพิ่มหน้าจอเปรียบเทียบที่ผิดในการตรวจคำตอบ และ แก้ไขการแสดงคะแนนผิดที่รายการโจทย์ด้านซ้าย
 • Version 4.2.1.21 4/11/2017 เพิ่มแถบแสดงรายชื่อโจทย์ด้านซ้าย
 • Version 4.2.0.20 26/10/2017 แก้ไข Eror
 • Version 4.2.0.19 25/10/2017 (มี error)
 • Version 4.2.0.18 23/10/2017 ปรับเปลี่ยนแถบ
 • Version 4.2.0.17 20/10/2017
 • Version 4.2.0.16 19/10/2017
  • แก้ปัญหาการบันทึกแล้วโปรแกรมหาย
  • เพิ่มการ ตั้งค่าเลือกใช้ Compiler เป็น 5.5 หรือ 10.1
  • เพิ่มตั้งค่าเลือกธีมสี เป็น White, Black, Blue
 • Version 4.2.0.15 10/10/2017
  • พัฒนาโปรแกรมใหม่โดยใช้ Embarcadero® Delphi 10.2 Tokyo Starter Edition
  • สามารถเลือก C++ Compiler เป็น Borland C++ 5.5 หรือ Embarcadero C++ 10.1
  • แก้ปัญหา Error หยุดการทำงาน
  • ปรับปรุงการหน้าจอ, การแสดงผลการทดสอบ
 • Version 4.1.0.14 14/10/2017 แก้ปัญหาโปรแกรม Error เนื่องจากการเรียกใช้หน่วยความจำผิดพลาด
 • Version 4.2.0.12 (Beta) 21/09/2017 รุ่นทดลอง
 • Version 4.1.0.11 20/09/2017 แก้ไขปัญหาการรัน Code ภาษาไทย
 • Version 4.1.0.10 18/09/2017 แก้ไขปัญหาการรัน Code ภาษาไทย
 • Version 4.1.0.9 14/09/2017 ปรับปรุงระบบใหม่
 • Version 4.0.1.7 30/04/2017

วิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้โปรแกรม DevTrainer
โปรแกรม devtrainer พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมวิชา Computer Programming
 1. Download และ ติดตั้งโปรแกรม Devtrainer ไว้ใน d:\devtrainer4\
 2. เปิดโปรแกรม และ Login เข้าใช้งานด้วย User/Password เดียวกันกับที่ใช้ในการเข้าเว็บนี้
 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการ Assignment ที่จะต้องทำแต่ละสัปดาห์
 4. เมื่อกดเข้าไปในแต่ละ Assignment จะเห็นโจทย์ ที่ต้องทำ
 5. ให้กดเข้าไปทำ โจทย์แต่ละข้อ ตามคำสั่ง
 6. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด Compile และ Run เพื่อผลลัพธ์
 7. เสร็จแล้วให้กด Submit เพื่อจะตรวจให้คะแนน และ ส่งงาน
  1. ในหน้าจอตรวจ ให้กดปุ่ม "Load Test Cases" เพื่อโหลดข้อมูลสำหรับตรวจให้คะแนน
  2. จากนั้นกด "Start Test" ระบบจะเริ่มตรวจ ถ้าเขียนโปรแกรมถูกก็จะได้คะแนน
  3. ถ้าผิด นศ.สามารถกลับไปแก้ไขโปรแกรมให้ถูก แล้ว เข้ามาตรวจคำตอบใหม่ได้
  4. เมื่อพอใจคะแนนที่ได้ ให้กดปุ่ม Submit Score
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 7 ควรติดตั้ง Internet Explorer version 11.