DevTrainer

DevTrainer:: C++ IDE for education.

Download Here | Facebook Group
  ประกาศ:เรียนชดเชยวิชา 342211 ภาคต้น ปี 2562 กลุ่มที่ 3 โครงการพิเศษ
  เนื่องจากมีวันหยุดที่ตรงกับวันจันทร์จำนวนหลายวันจึงจำเป็นต้องมีการเรียนชดเชยดังนี้
  วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 62วันหยุดราชการ
  วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 6208:30-12:30 ห้อง 6201D บทที่ 7
  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 6208:30-12:30 ห้อง 6201D บทที่ 7
  วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 62 08:30-12:30 ห้อง 6201D บทที่ 8
  ประกาศ:การสอบปฏิบัติการ วิชา 342211 ภาคต้น ปี 2562
  กลุ่ม 1 IT ปกติวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62 เวลา 08:00 - 10:00 8512IT
  กลุ่ม 2 IT ปกติวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62 เวลา 10:00 - 12:00 8512IT
  กลุ่ม 3 IT พิเศษวันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 10:00 - 12:00 6601C
  • ประกาศ:สอบกลางภาค วิชา 342211 ภาคต้น ปี 2562
   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 20.00 ห้อง 8105
   เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 20.00 ห้อง 8103

   สอบข้อเขียนอัตนัย เนื้อหา บทที่ 1 - บทที่ 4
   • การวิเคราะห์ Algorithm
   • Array
   • Linked List
   • Stack, Queue

  • ประกาศ:เอกสารประกอบการสอนวิชา 342211

   ซื้อได้ที่ สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   ชั้น 3 ตึก SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ราคาเล่มละ 150 บาท

ประวัติการปรับปรุง

 • Version 4.2.2.31 09/16/2018
  เพิ่มฟังก์ชัน การแสดงหน้าจอ run test ให้สามารถเลือกแสดงผลบน Web และ Smart Phone ได้
 • Version 4.2.1.29 03/16/2018
  เพิ่มฟังก์ชัน การแสดงหน้าจอ run test ให้สามารถเลือกแสดงผล ในแถบด้านขวา หรือ ตรงกลางได้
 • Version 4.2.1.26 02/05/2018
  เพิ่มเติมการตรวจสอบโปรแกรมที่วนลูปไม่รู้จบ ป้องกันการหยุดนิ่งและหน่วยความจำเต็ม
 • Version 4.2.1.23 11/28/2017
  แก้ไขหน้าจอการตรวจ ที่เดิมทำงานช้า ให้ทำการตรวจได้เร็วขึ้น พร้อมแสดง % การทำงาน
 • Version 4.2.1.22 11/11/2017
  เพิ่มหน้าจอเปรียบเทียบที่ผิดในการตรวจคำตอบ และ แก้ไขการแสดงคะแนนผิดที่รายการโจทย์ด้านซ้าย
 • Version 4.2.1.21 4/11/2017 เพิ่มแถบแสดงรายชื่อโจทย์ด้านซ้าย
 • Version 4.2.0.20 26/10/2017 แก้ไข Eror
 • Version 4.2.0.19 25/10/2017 (มี error)
 • Version 4.2.0.18 23/10/2017 ปรับเปลี่ยนแถบ
 • Version 4.2.0.17 20/10/2017
 • Version 4.2.0.16 19/10/2017
  • แก้ปัญหาการบันทึกแล้วโปรแกรมหาย
  • เพิ่มการ ตั้งค่าเลือกใช้ Compiler เป็น 5.5 หรือ 10.1
  • เพิ่มตั้งค่าเลือกธีมสี เป็น White, Black, Blue
 • Version 4.2.0.15 10/10/2017
  • พัฒนาโปรแกรมใหม่โดยใช้ Embarcadero® Delphi 10.2 Tokyo Starter Edition
  • สามารถเลือก C++ Compiler เป็น Borland C++ 5.5 หรือ Embarcadero C++ 10.1
  • แก้ปัญหา Error หยุดการทำงาน
  • ปรับปรุงการหน้าจอ, การแสดงผลการทดสอบ
 • Version 4.1.0.14 14/10/2017 แก้ปัญหาโปรแกรม Error เนื่องจากการเรียกใช้หน่วยความจำผิดพลาด
 • Version 4.2.0.12 (Beta) 21/09/2017 รุ่นทดลอง
 • Version 4.1.0.11 20/09/2017 แก้ไขปัญหาการรัน Code ภาษาไทย
 • Version 4.1.0.10 18/09/2017 แก้ไขปัญหาการรัน Code ภาษาไทย
 • Version 4.1.0.9 14/09/2017 ปรับปรุงระบบใหม่
 • Version 4.0.1.7 30/04/2017

วิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้โปรแกรม DevTrainer
โปรแกรม devtrainer พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมวิชา Computer Programming
 1. Download และ ติดตั้งโปรแกรม Devtrainer ไว้ใน d:\devtrainer4\
 2. เปิดโปรแกรม และ Login เข้าใช้งานด้วย User/Password เดียวกันกับที่ใช้ในการเข้าเว็บนี้
 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการ Assignment ที่จะต้องทำแต่ละสัปดาห์
 4. เมื่อกดเข้าไปในแต่ละ Assignment จะเห็นโจทย์ ที่ต้องทำ
 5. ให้กดเข้าไปทำ โจทย์แต่ละข้อ ตามคำสั่ง
 6. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด Compile และ Run เพื่อผลลัพธ์
 7. เสร็จแล้วให้กด Submit เพื่อจะตรวจให้คะแนน และ ส่งงาน
  1. ในหน้าจอตรวจ ให้กดปุ่ม "Load Test Cases" เพื่อโหลดข้อมูลสำหรับตรวจให้คะแนน
  2. จากนั้นกด "Start Test" ระบบจะเริ่มตรวจ ถ้าเขียนโปรแกรมถูกก็จะได้คะแนน
  3. ถ้าผิด นศ.สามารถกลับไปแก้ไขโปรแกรมให้ถูก แล้ว เข้ามาตรวจคำตอบใหม่ได้
  4. เมื่อพอใจคะแนนที่ได้ ให้กดปุ่ม Submit Score
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 7 ควรติดตั้ง Internet Explorer version 11.