ประวัติการปรับปรุง

วิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้โปรแกรม DevTrainer
โปรแกรม devtrainer พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมวิชา Computer Programming
 1. Download และ ติดตั้งโปรแกรม Devtrainer ไว้ใน d:\devtrainer4\
 2. เปิดโปรแกรม และ Login เข้าใช้งานด้วย User/Password เดียวกันกับที่ใช้ในการเข้าเว็บนี้
 3. โปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายการ Assignment ที่จะต้องทำแต่ละสัปดาห์
 4. เมื่อกดเข้าไปในแต่ละ Assignment จะเห็นโจทย์ ที่ต้องทำ
 5. ให้กดเข้าไปทำ โจทย์แต่ละข้อ ตามคำสั่ง
 6. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด Compile และ Run เพื่อผลลัพธ์
 7. เสร็จแล้วให้กด Submit เพื่อจะตรวจให้คะแนน และ ส่งงาน
  1. ในหน้าจอตรวจ ให้กดปุ่ม "Load Test Cases" เพื่อโหลดข้อมูลสำหรับตรวจให้คะแนน
  2. จากนั้นกด "Start Test" ระบบจะเริ่มตรวจ ถ้าเขียนโปรแกรมถูกก็จะได้คะแนน
  3. ถ้าผิด นศ.สามารถกลับไปแก้ไขโปรแกรมให้ถูก แล้ว เข้ามาตรวจคำตอบใหม่ได้
  4. เมื่อพอใจคะแนนที่ได้ ให้กดปุ่ม Submit Score
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 7 ควรติดตั้ง Internet Explorer version 11.