รายงานเกรดนักศึกษา 1

ชื่อนักศึกษาคะแนนเกรด
John60C
Robert85A
Nancy73B