รายงานเกรดนักศึกษา 2 แบบเรียงคะแนน

ชื่อนักศึกษาคะแนนเกรด
Robert85A
Nancy73B
John60C